pojemnik PM12 – na leki przeterminowane, pojemnik na odpady niebezpieczne – produkt aktualnie niedostępny