pojemnik PM13 – na odpady medyczne, pojemnik na odpady niebezpieczne