pojemnik PM09 – pojemniki na odpady medyczne, na odpady niebezpieczne – foto 2

pojemnik PM09 - pojemniki na odpady medyczne, na odpady niebezpieczne - foto 2