pojemnik PM11 – pojemniki na odpady medyczne, na odpady niebezpieczne – foto 1

pojemnik PM11 - pojemniki na odpady medyczne, na odpady niebezpieczne - foto 1