Organizacja przestrzeni publicznej

Tereny publiczne wymagają szczególnej organizacji. Są przygotowane tak, aby być jak najbardziej funkcjonalne i estetyczne dla użytkowników. Nie bez powodu na placach, skwerach i w parkach znaleźć można nie tylko elementy rekreacyjne, ale i wyposażenie sportowe jak np. siłownie zewnętrzne. Jak powszechnie wiadomo miasta podejmują się szeregu inwestycji i zadań mających jak najlepiej przygotować przestrzeń dla jej użytkowników. Jak to się robi w Polsce?

Akcja rewitalizacja

Zasilenie funduszy miast z programów unijnych zapoczątkowało intensywny okres rewitalizacyjny w wielu miastach polskich. Centra miast zmieniają się, dostają drugie życie. W “Raporcie o stanie miast” z 2019 roku czytamy, że w ramach dofinansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z środków regionalnych programów operacyjnych (RPO), w trybie konkursowym do końca lutego 2019 r. złożono 1277 projektów! Wartość zaplanowanych projektów zawartych w badanych programach wynosi 47,4 mld zł, z czego 18,4 mld zł planowano w 2019 wydać na rewitalizację w 34 dużych miastach. Dla mieszkańców tymczasowo oznacza to remonty i zmagania ze zmienioną organizacją ruchu oraz przyblokowanie niektórych części miasta. Wszystko to po to, by już niedługo cieszyć się lepszą, odświeżoną przestrzenią – nowymi koszami, ławkami, nasadzeniami oraz innymi obiektami użyteczności publicznej. Będzie ładniej i funkcjonalnej!

Zielone Miasto

Moda na ekologiczne rozwiązania nie gaśnie. W myśl idei zero waste i przyjaznego gospodarowania na terenach z zielenią, wdraża się rozwiązania proekologiczne, przyjazne ludziom i środowisku. Uświadamianie, inwestycja w zadania promujące i skutecznie wcielające w życie proces segregacji oraz wskazywanie zalet korzystania z energii odnawialnej to coś, co wiedzie prym wśród gmin. Gdzieniegdzie w Polsce znaleźć można specjalne “zielone punkty”, ekoporty i inne ciekawe rozwiązania w stylu EKO. Od skali makro (ekoporty – duże punkty w miastach do zbiórki odpadów) po skalę mikro, gdzie w parkach znajdziemy specjalne kosze z dystrybutorami na woreczki na psie nieczystości.