Donica betonowa DB351

885,75  brutto

720,12  netto

Opis

Za­pew­nia du­żą moż­li­wość wy­ko­rzy­sta­nia róż­no­rod­nych form zie­lo­nych.

Tabela wymiarów

Długość125cm
Głębokość50cm
Wysokość40cm
Resetuj wybór