Wyciąg górny/prasa nożna SL-004ZU/SL-013ZU

Wyciąg górny/prasa nożna SL-004ZU/SL-013ZU