Donica betonowa DB313

6 173,89  brutto

Opis

Donica betonowa DB313 cha­rak­te­ry­zu­je się du­ży­mi wy­mia­ra­mi, któ­re po­zwa­la­ją na swo­bod­ne umiesz­cze­nie w niej krze­wów czy na­wet mniej­szych drzew. Bo­ga­ta gama ko­lo­rów kru­szyw w ja­kiej do­stęp­na jest Roza, uła­twia jej wkom­po­no­wa­nie w każ­dą więk­szą prze­strzeń, np. pla­ce czy dep­ta­ki.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość160cm
Głębokość160cm
Wysokość110cm
Resetuj wybór