Donica betonowa DB315

1 181,83  brutto

Opis

Donica betonowa DB315 wykonana w technologii betonu płukanego. Prezentowana donica po­sia­da otwór od­wad­nia­ją­cy oraz głę­bo­kie ko­ry­to po­zwa­la­ją­ce sto­so­wać za­rów­no ma­łe jak i du­że kom­po­zy­cje zie­le­ni. Cha­rak­te­ry­stycz­ną ce­chą donicy betonowej DB315 jest współ­cze­sna li­nia, a geo­me­trycz­ne kształ­ty wy­ro­bu da­ją nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści usta­wie­nia.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość60cm
Głębokość40cm
Wysokość40cm
Resetuj wybór