Donica betonowa DB320

534,46  brutto

Opis

Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka donicy betonowej DB320 oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­t do­nic po­zwa­la­ na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość40cm
Głębokość40cm
Wysokość45cm
Resetuj wybór