Donica betonowa DB321

987,37  brutto

Opis

Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nicy betonowej DB321 oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nicy po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość55cm
Głębokość40cm
Wysokość70cm
Resetuj wybór