Donica betonowa DB325

850,62  brutto

Opis

Bar­dzo bo­ga­ta ofer­ta kru­szyw jest atu­tem do­ni­cy, któ­ra swo­ją for­mą po­zwa­la na efek­tow­ne wy­eks­po­no­wa­nie zie­le­ni przy cią­gach pie­szych, par­kin­gach itp. Jej kształt i wy­mia­ry są do­sko­na­łą pro­po­zy­cją do wy­ko­rzy­sta­nia na du­żych prze­strze­niach oraz małych przestrzeniach.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość50cm
Głębokość50cm
Wysokość50cm
Resetuj wybór