Donica betonowa DB327

1 485,45  brutto

Opis

Donica betonowa DB327 wykonana w technologii betonu płukanego. Bo­ga­ta ko­lo­ry­sty­ka do­nic oraz no­wo­cze­sne wzor­nic­two do­sko­na­le har­mo­ni­zu­ją z róż­no­rod­ną zie­le­nią. Kształ­ty do­nic po­zwa­la­ją na do­wol­ne kom­po­zy­cje ar­chi­tek­to­nicz­ne za­rów­no na ma­łych jak i du­żych prze­strze­niach.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość120cm
Głębokość50cm
Wysokość40cm
Resetuj wybór