Donica betonowa DB329

2 440,20  brutto

Opis

To do­ni­ca o płyt­kim ko­ry­cie użyt­ko­wym i du­żej po­wierzch­ni do na­sa­dzeń ro­ślin ozdob­nych. Jej sze­ro­ka i pła­ska for­ma daje moż­li­wość za­sto­so­wa­nia na du­żych prze­strze­niach na­wierzch­ni. W ofer­cie wy­stę­pu­je w peł­nej ga­mie ko­lo­rów i kru­szyw.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość130cm
Głębokość130cm
Wysokość30cm
Resetuj wybór