Donica betonowa DB337

1 730,09  brutto

Opis

Dzię­ki ofe­ro­wa­nej sze­ro­kiej ga­mie ko­lo­rów za­pew­ni każ­dej kom­po­zy­cji przy­jem­ny, es­te­tycz­ny wy­gląd. Za­sto­so­wa­na przy par­kin­gu, na chod­ni­ku czy ta­ra­sie uatrak­cyj­ni każ­dą prze­strzeń.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Średnica95cm
Wysokość50cm
Resetuj wybór