Betonowy kosz na śmieci KB306

1 497,99  brutto

Opis

Kosz betonowy KB306 o wys. 82 cm z wkła­dem z bla­chy ocyn­ko­wa­nej — to re­ali­za­cja po­wsta­ła dla ce­lów wy­po­sa­ża­nia te­re­nów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej. Za­sto­so­wa­no wkład z bla­chy ocyn­ko­wa­nej z po­piel­nicz­ką, któ­ra jed­no­cze­śnie słu­ży za uchwyt do wy­ję­cia go z gniaz­da i opróż­nie­nia.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Średnica62cm
Wysokość82cm
Pojemność70l
Resetuj wybór