Betonowy kosz na śmieci KB314

1 885,66  brutto

Opis

Kosz betonowy KB314 po­sia­da­ kształt ścię­te­go ośmio­kąt­ne­go stoż­ka bez dna, z cha­rak­te­ry­stycz­ną za­ła­ma­ną kra­wę­dzią o ką­cie 45 stop­ni. Du­ża pod­sta­wa ko­sza i jego cię­żar czy­ni go sta­bil­nym i od­por­nym na dzia­ła­nie wan­da­li­zmu.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość70cm
Głębokość70cm
Wysokość84cm
Pojemność90l
Resetuj wybór