Ławka parkowa betonowa LB314

7 688,19  brutto

Opis

Okrągłe ławka betonowa LB314 wykonana w technologii betonu architektonicznego. Cha­rak­te­ry­zu­je je pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Średnica150cm
Wysokość46cm
Resetuj wybór