Ławka parkowa betonowa LB323

1 190,62  brutto

Opis

Prezentowana ławka jest no­wym wcie­le­niem be­to­nu ar­chi­tek­to­nicz­ne­go w czy­stej po­sta­ci. Cha­rak­te­ry­zu­je ją pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych. Ławka wyposażona została w drewniane siedzisko.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość41cm
Głębokość41cm
Wysokość45cm
Resetuj wybór