Ławka parkowa betonowa LB324

1 476,66  brutto

Opis

Jednoosobowa ławka betonowa LB324 z wygodnym drewnianym siedziskiem, dostępna w bogatej ofercie kolorystycznej. Cha­rak­te­ry­zu­je ją pro­sto­ta, ele­gan­cja i uni­wer­sal­ność, dzię­ki cze­mu znaj­dzie za­sto­so­wa­nie w wie­lu ty­pach cią­gów pie­szych i te­re­nów zielo­nych.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość50cm
Głębokość50cm
Wysokość47,5cm
Resetuj wybór