Ławka parkowa betonowa LB305

2 770,16  brutto

Opis

Pre­zen­to­wa­na ławka betonowa LB305 wy­po­sa­żo­na w kom­plet ocyn­ko­wa­nych śrub mon­ta­żo­wych, ocyn­ko­wa­ne me­ta­lo­we oku­cia oraz przy­go­to­wa­ne do mon­ta­żu sie­dzi­sko wy­ko­na­ne z drew­na igla­ste­go za­bez­pie­czo­ne im­pre­gna­tem.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Długość190cm
Głębokość40cm
Wysokość46,5cm
Resetuj wybór