Donica betonowa DB180

Donica wykonana w technologi betonu płukanego z fakturą zewnętrzną grysu granitowego.

Dane techniczne:
-długość 150 cm
-szerokość 45 cm
-wysokość 45 cm
-waga 325 kg

Materiały:
Materiały użyte do produkcji: szybkowiążący cement portlandzki klasy 42,5 R, płukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzięki temu otrzymujemy beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40), który spełnia wymagania wytrzymałościowe zgodne z normą europejską PN-EN 206-1.