Organizacja parkingów i miejsc postojowych w mieście

Przestrzeń w miastach musi być estetyczna, aby spełniać podstawowe potrzeby swoich mieszkańców. Bardzo ważnym aspektem jest ponadto kwestia tego, aby miasto było zorganizowane i funkcjonalne. Przy stale rosnącej liczbie aut przypadających na jednego mieszkańca, ciężko o zachowanie płynnego ruchu w mieście. Dodatkowym problemem staje się też brak wystarczającej ilości miejsc postojowych, a także wpływające niekorzystnie na ruch i estetykę parkowanie “na dziko”. Jak sobie z tym poradzić?

Słupki parkingowe

Aby w sposób trwały uniemożliwić wjazd samochodów na place, skwery i tereny wyłączone z ruchu samochodowego, warto o zablokowanie potencjalnych wjazdów zamontowanymi w tych miejscach słupkami ulicznymi. Nie wpłyną one niekorzystnie na estetykę miejsca, ale przy tym skutecznie uniemożliwiają też wjazd na dany teren. Słupki można dobierać według stylu i koloru – warto spośród dostępnych zastanowić się nad tymi wykonanymi ze stali (ze względu na ich wytrzymałość i wynikającą z konstrukcji elegancję). Alternatywą dla nich są dużo cięższe słupki betonowe, które dostać można w bardzo zróżnicowanych kształtach (od okrągłych, przez stożkowe, po sześcienne).

Blokady parkingowe

Słupki to jednak nie jedyna opcja. Są one niemożliwe do zastosowania w miejscach, gdzie niezbędne jest czasowe wyłączenie terenu z ruchu, jednak nie można zablokować go w nich na stałe. W takich sytuacjach niezastąpione okazują się blokady parkingowe. Dzięki bezpiecznej opcji składania w razie potrzeby sami możemy zarządzać ruchem w danym miejscu. Blokady takie dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych, dlatego też w łatwy sposób mogą stać się integralną częścią otoczenia.