Donica betonowa DB307

653,65  brutto

Opis

Donica betonowa DB307 to do­sko­na­ła for­ma uzu­peł­nie­nia oto­cze­nia z moż­li­wo­ścią wy­ko­rzy­sta­nia form zie­lo­nych. Z ła­two­ścią i es­te­tycz­ny­mi efek­ta­mi łą­czy się z ele­men­ta­mi ogro­dzeń, pły­tek, scho­dów i z za­bu­do­wą po­se­sji.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Tabela wymiarów

Średnica59cm
Wysokość40cm
Resetuj wybór