Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym
Nowym Roku, wraz z podziękowaniami za
dotychczasową współpracę składa
Małgorzata Jania z Zespołem