Pojemniki na odpady medyczne

Produkty 5 z 5

Pojemniki na odpady medyczne muszą znajdować się w każdej przychodni, szpitalu, klinice, aptece, sali zabiegowej, gabinetach specjalistycznych świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia, salonach kosmetycznych i tatuażu, a nawet w punktach poboru krwi.

Tego rodzaju odpady są bowiem bardzo niebezpieczne dla środowiska. Co więcej, powinny być odpowiednio przechowywane, aby nikogo nie narazić na utratę zdrowia lub życia.

Ponadto nieprawidłowe gromadzenie śmieci pochodzenia medycznego może doprowadzić do skażenia terenu, a nawet wywołać epidemię. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia wszystkie placówki ochrony zdrowia zobowiązane są do zbierania odpadów medycznych w pojemnikach oraz workach w określonych kolorach.

Czym są odpady medyczne?

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 roku odpady medyczne to śmieci powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami kosmetycznymi, medycznymi oraz aptecznymi został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych we współspalarniach odpadów, a także składowania zakaźnych odpadów medycznych na składowisku.

Do grupy odpadów medycznych zalicza się między innymi: narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, opatrunki z materiału lub gipsu, fragmenty ciała i organów, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy, odpady amalgamatu dentystycznego, zużyte peloidy, chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego.

Jak przechowywać odpady medyczne zakaźne?

Najlepszym i zarazem najbardziej bezpiecznym sposobem przechowywania odpadów medycznych zakaźnych jest stosowanie specjalnych pojemników i koszów. Każdy składowany odpad medyczny ma specjalny kod i na jego podstawie powinien trafić do osobnego pojemnika. Trzeba również pamiętać o używaniu worków w odpowiednich kolorach.

W dalszej kolejności odpady powinny być składowane w wyznaczonych do tego pomieszczeniach. Następnie niezwłocznie należy przekazać je firmom zajmującym się ich właściwą utylizacją, którą również jasno określają przepisy prawne. Trzeba pamiętać, że wszystko to powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

Należy także podkreślić, iż wszystkie odpady medyczne niebezpieczne muszą być zbierane i segregowane w miejscu ich powstawania. Do tego umieszczane w naprawdę solidnych workach oraz pojemnikach.

Wysokiej jakości pojemniki to bezpieczne przechowywanie odpadów medycznych

W naszym sklepie Eko-Asklepios posiadamy w sprzedaży wysokiej jakości pojemniki i kosze na odpady medyczne zakaźne, laboratoryjne, kosmetyczne, apteczne z pokrywami. W zależności od modelu, pojemniki wykonane zostały z najwyższej jakości blachy ocynkowej oraz certyfikowanego polietylenu.

Do tego nasze pojemniki posiadają odpowiednie naklejki, oznaczenia i instrukcje użytkowania. Są bardzo trwałe i spełniają wszelkie normy Unii Europejskiej. Dzięki nim przechowywanie odpadów medycznych jest w pełni bezpieczne.

W sprzedaży posiadamy również kosze na odpady apteczne, a dokładnie na przeterminowane leki, które powinny zostać wycofane ze sprzedaży. Jak również te przynoszone przez klientów. W tego rodzaju punktach powinny znaleźć się także pojemniki na chemikalia, które pozostają po produkcji leków.

Zaletą naszych pojemników na odpady medyczne jest to, że posiadają odpowiednie zamki, które uniemożliwiają otwarcie tych zbiorników przez osoby do tego nieupoważnione. Są szczelne, odporne na wstrząsy i mechaniczne uszkodzenia.

W ofercie mamy pojemniki na odpady niebezpieczne w różnych rozmiarach i pojemnościach. Wszystkie zapewniają bezpieczne i higieniczne postępowanie z tego rodzaju groźnymi odpadami, posiadają specjalne otwory wrzutowe, które pozwalają na bezpieczne pozbycie się odpadów. Można w nich również bez obaw transportować zebrane niebezpieczne odpady medyczne do punktów utylizacji.

Szukasz wytrzymałych, bezpiecznych i certyfikowanych pojemników na odpady medyczne? Sprawdź naszą ofertę i wybierz skrojone do Twoich potrzeb pojemniki i kosze na śmieci pochodzenia medycznego.