Kategorie

Selektywna zbiórka śmieci

Wzrost naszej cywilizacji powoduje, że produkujemy coraz więcej śmieci a co za tym idzie, coraz większe nakłady są zużywana na to żeby te śmieci poddać recyklingowi. Jednym z elementów walki i przygotowania się do tego procesu jest odpowiedni dobór metody na segregację odpadów i to już na poziomie odbierania. Mamy dwa podstawowe modele. Jest to zbiórka selektywna, które polega na sortowaniu odpadów już w momencie ich wyrzucania, poprzez wrzucania do odpowiedniego kontenera. Druga metoda polega na sortowaniu śmieci w specjalnych sortowniach, które wcześniej były wrzucone do jednego pojemnika. Doświadczenia krajów z Europy pokazują że ten pierwszy model jest o wiele bardziej wydajny. Łatwiej jest w nim o odzyskanie surowców, przez co jest zdecydowanie popularniejszy w większości krajów.


Śmieci oczywiście selekcjonujemy i staramy się odzyskać z nich jak najwięcej surowców wtórnych ze względu na ochronę środowiska. Oczywiście nie każdy ma świadomość jak wielka jest skala tego problemu, jednak widać że powoli społeczeństwo już przyzwyczaiło się do konieczności segregacji śmieci. Podstawową zaletą selektywnej zbiórki odpadów jest to, że dzięki temu procesowi już na etapie odbioru odpadów, zdecydowanie mniej śmieci trafia na wysypiska a bardzo wiele na odpowiednie składowiska konkretnych tworzyw. Taki system powoduje że selekcja jest o wiele prostsza, łatwiej wykorzystać powtórnie takie surowce wtórne a co za tym idzie, są one tańsze.


Dodatkowo dbamy o środowisko, ponieważ wykorzystanie wtórne poszczególnych surowców jest o wiele tańsze niż wytworzenie ich jeszcze raz a do tego fabryki nie produkują zanieczyszczeń. Zwłaszcza dotyczy to opakowań. Oczywiście nigdy nie jest idealnie, podczas selektywnej zbiórki odpadów również dochodzi do pewnych problemów. Jednym z nich jest to że często się zdarza, że ludzie świadomie bądź przez przypadek mieszają różne odpady ze zwykłymi śmieciami. To znacznie utrudnia segregacje i zwiększa koszty. Dlatego od najmłodszych lat jest prowadzona edukacja pośród dzieci, żeby zwracały uwagę na to, w jaki sposób należy dzielić śmieci.

Selektywna zbiórka odpadów opiera się głównie na:

1. Zbiórce surowców wtórnych, zazwyczaj są wystawione specjalne pojemniki lub w workach o określonych kolorach.
2. Zbiórce odpadów "niebezpiecznych", tutaj to przeważnie gmina wystawia specjalne pojemniki

Zdecydowanie warto jest segregować śmieci. Działamy w ten sposób zarówno na korzyść swoją jak i naszego wspólnego środowiska.